Artsen / Médecins

Beste, Vanwege de huidige, uitzonderlijke situatie, veroorzaakt door de COVID-19, wensen we u een continue en kwalitatieve service te kunnen blijven aanbieden. We vragen u hierbij om eventuele vragen of problemen te melden via de gekende contactformulieren of via e-mail. Even herhalen: al uw vragen m.b.t. de operationele opvolging moeten verstuurd worden naar het e-mailadres <support@intermut.be>. Bij dringende problemen kan u uitzonderlijk contact opnemen met 02/891.72.56. Wij zullen het niet nalaten u op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen in onze contactpunten. Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip en medewerking. Het MyCareNet-team
En raison de la conjoncture exceptionnelle actuelle induite par le COVID-19 et afin de vous proposer un service continu et de qualité, nous vous demandons, pour toute question/problème, de privilégier les formulaires de contact et les emails. Pour rappel les demandes liées au suivi opérationnel doivent être envoyées à l'adresse <support@intermut.be>. En cas de problème urgent, vous pouvez contacter le 02/891.72.56. Nous ne manquerons pas de vous communiquer tout changement relatif à nos points de contact. Nous vous remercions pour votre compréhension et votre pleine collaboration. L'équipe MyCareNet
Aanvraag akkoord hoofdstuk IV / Demande d'un accord Chapitre IV
Beschikbaarheid / Disponibilité Normaal / Normal
Reactietijd / Temps de réponse Normaal / Normal
Raadpleging akkoord hoofdstuk IV / Consultation d'un accord Chapitre IV
Beschikbaarheid / Disponibilité Normaal / Normal
Reactietijd / Temps de réponse Normaal / Normal
Verzekerbaarheid met onmiddellijk antwoord / Assurabilité à réponse immédiate
Beschikbaarheid / Disponibilité Normaal / Normal
Reactietijd / Temps de réponse Normaal / Normal
Gegevens van het Lid / Données du Membre
Beschikbaarheid / Disponibilité Normaal / Normal
Reactietijd / Temps de réponse Normaal / Normal
Raadpleging van de tarieven / Consultation des tarifs
Beschikbaarheid / Disponibilité Normaal / Normal
Reactietijd / Temps de réponse Normaal / Normal
eAttest / eAttest
Beschikbaarheid / Disponibilité Normaal / Normal
Reactietijd / Temps de réponse Normaal / Normal